image-2000x150
image-f080b14f-74e0-4672-9ab2-15f269ee49d5backend

VƏTƏNSİZ TAYFA və “BÖYÜK ERMƏNİSTAN” YALANI – İranda isə bu toplumu “nasrani” adlandırırlar…

image-728x90

Erməni millətindən olan araşdırmaçı Filipp Ekzosyants təsdiqləyir ki, tarixdə heç vaxt «erməni» adlı millət olmayıb, indi də yoxdur (Mənbə: youtu.be/qwzpXmyClwA). İranda isə bu toplumu «nasrani» adlandırırlar.

Nə üçün məhz İranda? Bunun çox ciddi səbəbi var. Açıq mənbələr məlumat verir ki, versiyaların birinə görə, qaraçıların miqrasiyasına Hindistan padşahı eramızın 5-ci əsrində başlanğıc verib. O, özünün 1000 nəfər təbəəsini İran çarı Bəhram Gura bağışlayıb. Məhz onlar bütün avropalı qaraçıların ulu babası sayılır. Gəzəyəntəlik və vətənsizlik də onların qanına əcdad genlərindən süzülüb gəlir. Nasranilər də həmin qaraçılardan törəyib, artıblar.

Yeri gəlmişkən, oxucuların diqqətini «nasrani» kəliməsinin rus dilindəki kökünə yönəltmək istəyirəm. Birinci versiyada nasrani kəliməsinin kökünü rus dilindəki «inostrannıy» sözünə bağlamaq istəyirəm – rus dilində bu söz «əcnəbi», «gəlmə» mənasını verir. Yəni nasrani İran ərazisinə haradansa gəlib? Avtomatik olaraq, sual meydana çıxır: Haradan gəlib? Yuxarıda göstərdim ki, nasranilərin əcdadları 5-ci əsdə Hindistandan gəliblər və deməli, onların tarixi eramızın 5-ci əsrinə uyğun gəlir. İndi isə bir məqama diqqət yönəltmək istəyirəm. Maraqlıdır ki, dünyanı çoxsaylı yalan-saxta «elmi dəlillərlə» yükləmiş erməni «alim»lərinin böyük əksəriyyəti mifik-qədimliyi ilə heyrətə gətirən tarixi cızma-qaraya istinad edir. Bəs bunun səbəbi nədir? Məsələ burasındadır ki, görünən tarixə aid mənbələrin əksəriyyəti gerçək alimlər üçün ən azı maliyyə baxımından əlçatan deyil və onların saxtalaşdırıldığını aşkarlamaq üçün elm fədailərinin praktik imkanları yox deyil. Erməni «alimlərini» də qorxudan budur və onlar hesab edirlər ki, sıravi araşdırmaçı erməni saxtakar surətçıxaranların cinayətkar saxtakarlığını üzə çıxara bilərlər. Məhz bu səbədən dolayı erməni «tarixçilərin» əksəriyyətinin istinad etdiyi mənbələr yalan olmasın, eramızdan 50 milyon il əvvələ aid edilir…

İkinci versiya üzrə nasrani sözünün rus dilində kökü «nasrat» kəliməsinə uyğun gəlir ki, mənasını açmaqdan yan keçəcəm – ətrafı üfunət qoxüsü bürüməsin deyə…

 

İndi Ermənistan ərazisində yaşayan «boşa»lar elə həmn nasranilərdəndilər ki, toplum olaraq yaranma tarixi eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aiddir, genetik mənşəyi isə qaraçıdır. Buradan açıq görünür ki, ermənilərin xarakterindəki yalançılıq, kələkbazlıq, gəzəyəntəlik, vətənsizlik kimi xüsusiyyətlər də məhz qaraçı genlərindən süzülüb gəlir…

Ermənilər və «böyük Ermənistan» uydurması barədə qədərindən də artıq, hətta normal insan cəmiyyətlərini bezdirəcək qədər yazılır, «rəvayətlər» uydurulur, amma nədənsə Ermənistan dövləti barədə bircə kəlmə də yazılmayıb. Maraqlıdır, deyilmi? Məsələ kifayət qədər ciddi və sadədir – tarixdə heç vaxt Ermənistan adlı dövlət olmayıb! Olsaydı, indi o qədər yazmışdılar ki, qulaqlarımız mozol olmuşdu.

«Böyük Ermənistan» xülyası isə bir başqa məzhəkədir. İş burasındadır ki, ermənilərin bu uydurması erməni dövlətini yox, erməni kəndini (bu toplumun yaşadığı KƏND!) bildirir. Tarixi mənbələrdə «erməniyyə» kimi yer almış toponim də məhz erməni araşdırmaçılar tərəfindən məqsədli şəkildə şişirdilmiş ERMƏNİ KƏNDİ deməkdir və ola bilsin ki, bəzi kəndlərdən böyük erməni kəndi mənasına gəlir. Bu baxımdan, istənilən kəndi «böyük kənd» kimi qələmə vermək olar, təki buna səbəb olsun. Təsadüfi deyil ki, erməni mənşəli Gevorq Aslan 1914-cü ildə «Ermənistan və ermənilər» adlı kitabında yazıb: «Ermənilərin dövlətçiliyi olmayıb. Onlar vətən hissi ilə bağlı deyillər və siyasi bağlarla əlaqəli deyillər. Erməni vətənpərvərliyi yalnız yaşayış yeri ilə bağlıdır. Dövlət kimi, «böyük Ermənistan»ın bərpası barədə ximerik ideya – dünyanın bütün haylarını birləşdirən ümummilli konsepsiya, heç vaxt mövcud olmayıb».

Dünyanın ən qədim tarixə malik milləti uydurması da erməni kilsəsinin komandası əsasında səfərbər edilmiş erməni boşboğaz demoqoqlar tərəfindən uydurulmuş yalandır ki, kilsənin pulu ilə ermənilər bu yalanı tirajlayıb, dünyanın hər tərəfinə yayıblar. Özlərini tarixin müəyyən dönəmində «hay» adlandıran bu saxtakarlar – vətənsiz gəzəyəntələr hətta bu gen şəcərəsini Nuh peyğəmbərə bağlamaqdan da çəkinməyiblər və «vsemirnıy potop» faciəsindən də siyasi məqsədlə istifadə edib də, dünyanın qulağına pıçıltı ilə söyləyiblər ki, guya Nuhun gəmisi indiki Ermənistan adlanan ərazidə boy verən Ağrı dağının başında ilişib qalıb! Bununla da erməni həyasızlığı bitib tükənmr – onlar tarixi türk toponimi olan Ağrı dağının adını da mənimsəyib, “Ararat” yazıblar. Erməni jurnalist R.Açaryan özünün «Erməni dilinə mənimsənilmiş türk sözləri» kitabında yazıb ki, erməni dilində 4200-dən artıq türk sözü işlədilir.

X.Abovyan (19-cu əsr) isə yazıb: «…bizim dilimizdə sözlərin yarısı ya türk, ya da fars sözləridir».

İndi isə diqqət yetirin: Erməni dilində nə qədər söz var ki, onun da yarısı türk (fars) sözüdür? Bu, belə mənaya gəlir ki, ermənilərin yarısı öz dilini bilmir! Bu, necə qədim millətdir ki, lüğətinin yarısı başqa dillərdən mənimsənilib? Elmdən bəllidir ki, qədimin və güclünün dili assimilyasiyaya boyun əymir. Bütün bunlar isə açıq göstərir ki, indi özünü erməni adandıran gəlmə məxluq qədimlikdən uzaqdır, tarixdə öz dövləti olmayıb və s. Deməli, hay, erməni adları da uydurmadır. “Erməni” sözü isə türk sözüdür, “kişi mənəm” deməkdir…

Tarixdə ilk erməni dövləti Azərbaycan torpaqlarında, Azərbaycanın yaxından iştirakı ilə yaradılıb – dəhşəli səhv olaraq, əcdadlarımız Vətən torpağını bu yaramazlara bağışlayıblar. Onların nankorluğu isə sonradan dünyanı heyrətə gətirdi – nasranilər onlara qucaq açmış Azərbaycan türkünün kürəyinə xəncər sapladılar! Dünyada belə namərdliyə qol qoyacaq ikinci bir taya tapmaq mümkün deyil.

Bu iyrəncliyi, rəzaləti görən meymun da insana bənzər olduğuğuna görə xəcalət hissi keçirməyə başlayıb, erməni isə həya etmir ki, etmir…AzPolitika.info

image-728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-728x90