image-2000x150
image-mbackend

Malazgirt zəfəri: Alp Arslan Bizans İmperatorunu NİYƏ ÖLDÜRMƏDİ?

image-728x90

Malazgirt Döyüşü 26 Avqust 1071-ci ildə Böyük Səlcuqlu Hökmdarı Alparslan ilə Bizans İmperatoru Roma Diogenes arasında baş verən döyüş idi. Alp Arslanın qələbəsi ilə nəticələnən Manzikert Döyüşü, “Türklərə Anadolu qapılarında qəti bir qələbə qazandıran son döyüş” olaraq bilinir.

Müharibədən əvvəlki vəziyyət
1060-cı illərdə Böyük Səlcuqlu Sultan Alp Arslan, türk dostlarının indiki Ermənistan torpaqları ətrafında və Anadoluya doğru köç etməsinə icazə verdi və türklər orada şəhərlərdə və əkinçilik ərazilərində məskunlaşdılar. 1068-ci ildə Rumıniya Diogenes Türklərə qarşı bir kampaniya təşkil etdi, lakin Koçhisar şəhərini geri almasına baxmayaraq, Türk atlılarını tuta bilmədi. 1070-ci ildə Türklər (Alparslanın komandanlığı altında) bu gün Muş’un bir bölgəsi olan Malazgirtdə Manzikert (Bizans dilində Malazgirt) və Erciş qalalarını ələ keçirtdi. Daha sonra Türk ordusu Diyarbakırı aldı və Urfanı Bizans hakimiyyəti altında mühasirəyə aldı. Ancaq bacarmadı. Türk bəylərindən Afşin bəy birləşərək Hələbi aldı. Alp Arslan Hələbdə qaldığı müddətdə bəzi Türk süvari qoşunlarına və Akıncı bəyin Bizans şəhərlərinə basqınlar təşkil etməsinə icazə verdi. Bu vaxt, Türk istilaları və son Türk ordusu tərəfindən çox narahat olan Bizanslılar, məşhur komandir Roman Diogenes taxta çıxdılar. Rumıniya Diogenes də böyük bir ordu qurdu və 13 Mart 1071-ci ildə Konstantinopoldan (bugünkü İstanbul) ayrıldı. Ordunun sayının 200.000 olduğu təxmin edilir. 12-ci əsrdə yaşamış erməni tarixçisi Edessalı Matta, Bizans ordusunun sayını 1 milyon olaraq verir.

Bizans ordusu Slav, Qot, Alman, Frank, Gürcüstan, Uz, Peçeneq, Qıpçaq əsgərlərindən və nizami Yunan və Erməni qoşunlarından ibarət idi. Ordu əvvəlcə Sivasda istirahət etdi. Burada xalqı həvəslə qarşılayan imperator, insanların dərdlərini dinlədi. Xalqın erməni qırğınından və barbarlığından şikayətləri üzərinə şəhərin erməni məhəllələri dağıdıldı. Bir çox ermənini öldürdü və liderlərini sürgünə göndərdi. 1071-ci ilin iyun ayında Ərzuruma gəldi. Orada Diogenes generallarından bəziləri Səlcuqlu bölgəsinə irəliləməyə davam etməyi və Alp Arslanı gözətçilərindən tutmağı təklif etdilər. Nikiphoros Bryennios da daxil olmaqla digər bəzi generallardan olduğu yerlərdə gözləməyi və mövqelərini möhkəmləndirməyi təklif etdilər. Nəticədə irəliləməyə davam etmək qərarı verildi.

Alp Arslanın çox uzaqda olduğunu və ya heç gəlmədiyini düşünərək Malazgirt’i və hətta Malazgirt yaxınlığındakı Ahlat qalasını geri ala biləcəyini ümid edərək Van gölünə doğru irəlilədi. Avanqard qüvvələrini Manzikertə göndərən imperator, əsas qüvvələri ilə yola çıxdı. Bu vaxt Hələbdəki hökmdara elçilər göndərdi və qalaları geri istədi. Hələbdəki elçiləri salamlayan hökmdar təklifi rədd etdi. Misir kampaniyasından imtina edərək 20.000-30.000 nəfərlik bir ordu ilə Manzikertə doğru yola çıxdı. Casuslarının verdiyi məlumatlarla Bizans ordusunun əzəmətini bilən Alp Arslan, Bizans İmperatorunun əsl hədəfinin İsfahana (bugünkü İran) girib Böyük Səlcuqlu dövlətini məhv etmək olduğunu hiss etdi.

Ordusundakı yaşlı əsgərlərin yolda qalmasına səbəb olan məcburi yürüşü ilə Erzen və Bitlis yolundan Malazgirtə çatan Alp Arslan, komandirləri ilə müharibə taktikasını müzakirə etmək üçün Müharibə Şurasını topladı. Roman Diogenes müharibə planını hazırlamışdı. İlk hücum türklərdən gələcəkdi və bu hücumu pozsalar əks hücuma keçəcəkdilər. Alp Arslan isə komandirləri ilə “Aypara Taktiki” ni qəbul etdi.

26 Avqust Cümə günü səhər çadırından çıxan Alp Arslan, düşərgəsindən 7-8 km aralıda, Malazgirt ilə Ahlat arasındakı Malazgirt düzündə düzənlikdə səpələnmiş düşmən qoşunlarını gördü. Müharibənin qarşısını almaq üçün Sultan imperatora elçilər göndərərək bir barış təklifi etdi. İmperator Sultanın təklifini ordusunun böyüklüyü qarşısında qorxaqlıq kimi şərh etdi və təklifi rədd etdi. Elçilərini qohumlarını xristian icmasına keçməyə razı salmaq üçün əllərində xaç ilə geri göndərdi.

Düşmən ordusunun böyüklüyünün öz ordusundan daha böyük olduğunu görən Sultan Alp Arslan müharibədən xilas olma ehtimalının az olduğunu hiss etdi. Əsgərlərinin də düşmənlərinin çoxluğundan narahat olduqlarını anlayan Sultan, Türk-İslam adəti olaraq kəfənlərə bənzər ağ paltar geydi. Həm də atının quyruğunu bağladı. Yanındakılara vəsiyyət etdi ki, şəhid olarsa vurulduğu yerdə dəfn ediləcək. Komandirlərinin döyüş meydanından qaçmayacağını anlayan əsgərlərin mənəviyyatı artdı. Əsgərlərinin Cümə namazının imamı olan Sultan ordusunun qarşısına keçdi və mənəvi və mənəviyyatı artıran qısa və təsirli bir danışma etdi. Allahın Quranda zəfər vəd etdiyi ayələri oxudu. Şəhid və Qazi ofislərinə çatacağını söylədi. Tamamilə müsəlman olan və əksəriyyəti türklərdən ibarət olan Səlcuqlu ordusu müharibə mövqeyi tutdu.

Bu vaxt Bizans ordusunda dini ayinlər təşkil edildi və keşişlər əsgərlərə xeyir-dua verdi. Roman Diogenes bu müharibədə (inandığı) qalib gəlsə, nüfuzunun və nüfuzunun artacağına əmin idi. Bizansın əvvəlki əzəmətinə qayıdacağını xəyal edirdi. Ən möhtəşəm zirehini geyib inci ağ atına mindi. Zəfər halında ordusuna böyük vədlər verdi. Tanrının şan, şan, şərəf və müqəddəs müharibə lütfləri verəcəyini bildirdi. Alp Arslan müharibəni məğlub etsə hər şeyi və atalarından miras qalan Səlcuqlu dövlətini itirəcəyini çox yaxşı bilirdi. Roma Diogenes bilirdi ki, müharibədə məğlub olarsa, dövləti böyük gücünü, nüfuzunu və ərazisini itirəcəkdir. Hər iki komandir itirdikləri təqdirdə öləcəklərinə əmin idilər.

Roma Diogenes ordusunu ənənəvi Bizans hərbi bazalarına görə düzəltdi. Ortada bir neçə sıra dərinlikdə, ən çox zirehli, piyada birlikləri və süvari birləşmələri sağ və sol qollarına yerləşdirildi. Mərkəzə Diogenes; General Bryennios sol qanadı, Kapadokya generalı Alyattes sağ cinahı komandir etdi. Bizans ordusunun arxasında, xüsusilə əyalətlərdə nüfuzlu insanların xüsusi ordu üzvlərindən ibarət böyük bir ehtiyat var idi. Gənc Andronikos Dukas arxa ehtiyat ordusunun komandiri seçildi. Roman Diogenesin seçimi bir qədər təəccüblü idi, çünki bu gənc komandir keçmiş Dincenin imperator olmasına qarşı çıxan keçmiş imperatorun qardaşı oğlu və Sezar John Dukasın oğlu idi.

Müharibə günorta saatlarında, Türk atlılarının kütləvi oxa hücum etməsi ilə başladı. Türk ordusunun böyük əksəriyyəti monte edilmiş birliklərdən ibarət olduğu və demək olar ki hamısı oxlar olduğundan, bu hücum Bizanslılarda əsgər itkisinə səbəb oldu. Ancaq Bizans Ordusu sıralarını pozmadan sıralarını qorudu. Bunun üzərinə ordusuna yanıltıcı bir geri çəkilmə əmri verən Alp Arslan, gizlətdiyi kiçik qoşunlarının tərəfinə çəkilməyə başladı. Gizlədiyi bu qoşunlar az miqdarda mütəşəkkil əsgərdən ibarət idi. Türk ordusunun arxa sıralarında Aypara şəklində yayılmışdılar. Türklərin sürətlə geri çəkildiyini görən Roma Diogenes, Türklərin hücum gücünü itirdiyini və böyük Bizans ordusunun qorxusundan qaçdıqlarını düşünürdü. Əvvəldən türkləri məğlub edəcəyinə inanan imperator, bu çöl taktikasına aldanan türkləri tutmaq üçün ordusuna hücum əmri verdi. Çox az zirehlə sürətlə geri çəkilə bilən Türklər, zirehlə dəstəklənən Bizans süvarilərinə tutulmaq üçün çox sürətli idilər. Lakin buna baxmayaraq Bizans ordusu türkləri təqib etməyə başladı. Yan keçidlərdə pusqu quran türk oxçuları tərəfindən məharətlə vurulan Bizans ordusu hücuma davam etdi. Türkləri qovub tuta bilməyən və eyni zamanda çox yorğun olan Bizans ordusunun sürəti (ağır zirehlərin onlara təsiri böyük idi) dayandı. Türkləri böyük bir ehtirasla təqib edən və ordusunun yorulduğunun fərqinə varmayan Roman Diogenes yenə də izləməyə çalışdı. Ancaq mövqelərindən çox uzaqlaşdıqlarını və ətrafdan hücum edən türk oxçularının əhatəsində olduğunu çox gec anlayan Diogenes, geri çəkilmək üçün çıxılmaz vəziyyətə gəldi. Bu çıxılmaz vəziyyətdə ikən geri çəkilən Türk süvarilərinin Bizans ordusunun istiqamətini keçib hücum etdiyini və geri çəkilmənin türklər tərəfindən bloklandığını görən Diogenes, çaxnaşdı və ‘Geri çək’ əmrini verdi. Bununla birlikdə, ordusu ətrafındakı Türk xəttlərini qırana qədər böyüyən Türk ordusunun əsas qüvvələri Bizans ordusunda tam bir çaxnaşmaya başladı. Generalların qaçmağa çalışdığını və daha da çaxnaşmaya düşdüyünü görən Bizans əsgərləri, ən böyük müdafiə gücü olan zirehlərini ataraq qaçmağa çalışdılar. Bu dəfə böyük əksəriyyət qılınclardan məharətlə istifadə edən türk qüvvələri ilə bir mövqedə düşərək itdi.

Türk kökənli Uzlar, Peçeneqlər və Qıpçaqlar; Afşin bəy, Artuk bəy, Kutalmışoğlu Süleyman Şah kimi Səlcuqlu komandirlərinin verdiyi Türk əmrlərindən təsirlənən bu süvari birliklər də qohumlarına qoşuldu və Bizans ordusu süvari gücünün əhəmiyyətli bir hissəsini itirdi. Vəziyyətinin ağırlığı, qohumlarına etdiklərinin ağrısını azaltmaq istəyən Sivasdakı erməni əsgərləri hər şeyi tərk edib döyüş meydanından qaçdıqda Bizans ordusu üçün artdı.

Artıq ordusuna əmr verə bilməyəcəyini görən Roman Roman Diogenes yaxın qoşunları ilə qaçmağa çalışdı, amma indi mümkün olmadığını gördü. Nəticədə, tamamilə məğlubiyyət əhval-ruhiyyəsində olan Bizans ordusunun böyük bir hissəsi gecə sübhü ilə məhv edildi. Qaça bilməyib sağ qalanlar təslim oldu. İmperator çiynindən yaralanaraq tutuldu.

Bütün dünya tarixi üçün böyük bir dönüş nöqtəsi olan bu müharibə, məğlub olan İmperator Roman Diogenes ilə qalib komandir Alp Arslanın qələbəsi ilə sona çatdı. İmperatoru bağışlayan və onunla yaxşı rəftar edən Sultan, müqaviləyə əsasən İmperatoru sərbəst buraxdı. Müqaviləyə görə, imperator öz fidyəsi üçün 1.500.000 dinar və vergi olaraq hər il 360.000 dinar ödəyəcəkdi; Antakya, Urfa, Ahlat və Malazgirt’i də Səlcuqlulara buraxacaqdı. Tokata qədər ona verilmiş Türk qoşunları ilə Konstantinopola yola çıxan imperator, Tokatda toplaya biləcəyi 200.000 dinarı özü ilə gələn Türk qoşunlarına verdi və Sultana tərəf yola düşdü. Onun yerinə taxt VII. Mixail Dukasın tanış olduğunu öyrəndi.

Roman Diogenes, geri dönərkən Anadoluda dağılmış ordunun qalan hissələrindən müvəqqəti bir ordu qurdu və onu taxtdan saldıranların ordularına qarşı iki qarşıdurma etdi. Hər iki döyüşdə də məğlub oldu və Kilikiyada kiçik bir qalaya çəkildi. Orada təslim oldu; bir rahib edildi; qatırla Anadoludan keçdi; gözləri mil çəkildi; Protidəki (Kınalıada) monastırıya qapandı və aldığı yaralardan və infeksiyadan bir neçə gün sonra orada öldü.

İmperator Rumıniya Diogenes Alp Arslanın yanına gətirildikdə, Alp Arslan ilə aşağıdakı dialoq baş verdi:

Alp Arslan: “Məni bir məhbus kimi sənin qabağına gətirsəydim nə edərdin?” Romanos: “Ya öldürərdim, ya da zəncirləndirib Konstantinopol küçələrində göstərərdim.” Alp Arslan: “Mənim cəzam daha ağırdır. Səni bağışlayıram və səni sərbəst buraxıram. ”

Alp Arslan ona qarşı xeyirxahlıqla rəftar etdi və müharibədən əvvəl olduğu kimi sülh müqaviləsini təklif etdi.

Romanos bir həftə Sultanın əsiri olaraq qaldı. Cəza müddətində Sultan, Romanos’a bu aləmlərin təslim olmasının qarşılığında Sultan süfrəsində yemək yeməyə icazə verdi: Antakya, Urfa, Hierapolis (Ceyhan yaxınlığında bir şəhər) və Malazgirt. Bu müqavilə həyati Anadolunu təmin edəcəkdi. Alp Arslan, Romanosun azadlığı üçün 1.5 milyon qızıl istədi, lakin Bizans bir məktubunda bunun çox olduğunu bildirdi. Sultan 1.5 milyon istəmək əvəzinə qısamüddətli xərclərini azaldaraq hər il ümumilikdə 360.000 qızıl istədi. Nəhayət, Alp Arslan Romanosun qızlarından biri ilə evləndi. Sonra Sultan Romanos’a çox hədiyyə verdi və Konstantinopol yolunda onu müşayiət etmək üçün iki komandir və 2 Məmlük əsgərini verdi. İmperator planlarını bərpa etməyə başladıqdan sonra səlahiyyətlərinin sarsılacağını gördü. Xüsusi mühafizəçilərinə maaş versə də, Dukas ailəsinə qarşı apardığı müharibədə üç dəfə məğlub oldu və vəzifəsindən alındı, gözləri götürülərək Proti adasına sürgün edildi; Qısa müddətdən sonra kor olaraq ötürülən infeksiyadan öldü. Son dəfə müdafiə etmək üçün çox çalışdığı Anadoluya ayaq basanda Romanos eşşəyə mindirildi və üzü göyərmiş halda gəzdi.

VII. Mixail Dukas, Romanos Diogenesin imzaladığı müqaviləni etibarsız elan etdi. Bu barədə eşidən Alparslan ordusuna və Türk bəylərinə Anadolunu fəth etməyi əmr etdi. Bu əmrə uyğun olaraq türklər Anadolunu fəth etməyə başladılar. Bu hücumlar Səlib yürüşlərinə və Osmanlı İmperiyasına qədər gedəcək tarixi bir prosesə başladı.

Bu müharibə, döyüşçü olan Türklərin Anadolunun türklər tərəfindən tamamilə ələ keçirilməsi üçün köhnə Cihad basqınlarını yenidən başlatacağını göstərdi. Abbasilər dövründə sona çatan bu basqınlar Avropanı İslam təhlükəsindən qurtardı. Bununla birlikdə, Anadolunu ələ keçirmiş və Xristian Avropa ilə Müsəlman Yaxın Şərq arasında bir tampon quran Bizans dövləti tərəfindən böyük güc və torpaq itkisinə yol açan Türklər, bu bölgəni aralarında ələ keçirərək Avropada başlayan yeni basqınların müjdəçisi oldular. Bundan əlavə, İslam dünyasında böyük bir birlik təmin etmiş Türklər bu birliyi Xristian Avropaya qarşı istifadə edərdilər. Bütün İslam dünyasının türklərin rəhbərliyi altında Avropaya basqın etməsini öncədən görən Papa, bir tədbir olaraq Səlib yürüşlərinə başlayacaq və bu qismən də olsa işinə yarayacaq. Bununla birlikdə, Türkiyənin Avropaya hücumunu dayandıra bilmədi. Malazgirt Döyüşü Anadolunun qapılarını türklərə açan ilk müharibə olaraq qeyd edildi.

image-728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-728x90